Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015

Προκύριξη 2ου Διαγωνισμού Ελληνικής Περιπέτειας

Με την ολοκλήρωση του e-book του πρώτου Διαγωνισμού Ελληνικής Περιπέτειας (ΔΕΠ 2014), έφτασε και η ώρα να ανακοινώσουμε το δεύτερο!

Ενώ ο πρώτος διαγωνισμός ήταν αφιερωμένος στην εισαγωγή ενός καινούργιου συστήματος, ο 2ος Διαγωνισμός Ελληνικής Περιπέτειας είναι αφιερωμένος στην ποικιλία των συστημάτων και των κόσμων που κυκλοφορούν!

Καλούμε λοιπόν τους απανταχού storytelelrs, dungeon masters, narrators, gamemasters κτλ. Να σηκώσουν τα μανίκια, να ξύσουν τα μολύβια τους και να μας γράψουν περιπέτειες στα αγαπημένα τους συστήματα και κόσμους.

Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει, απαιτεί και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρακάτω όρων:

Δικαίωμα συμμετοχής – Βασικές προϋποθέσεις

Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος άτομα κάθε ηλικίας, κάτοικοι Ελλάδος ή εξωτερικού, ανεξαρτήτως εθνικότητας και ιδιότητας. Η περιπέτεια θα πρέπει να χρησιμοποιεί τους κανόνες οποιουδήποτε εκδομένου και εμπορικά διαθέσιμου συστήματος, γραμμένο αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα (με εξαίρεση αναφορές σε κανόνες ή τέρατα) και δεν θα πρέπει να έχει ξαναεκδοθεί ή να φέρει ομοιότητα με εκδομένη περιπέτεια η λογοτεχνικό/ κινηματογραφικό έργο, θα πρέπει δε να ακολουθεί το προκαθορισμένο πρότυπο. Κάθε διαγωνιζόμενος (ή ομάδα) μπορεί να συμμετάσχει με μόνο μία περιπέτεια.
Κάθε περιπέτεια πρέπει να είναι ενυπόγραφο και πνευματικό προϊόν του ίδιου του διαγωνιζόμενου, ο οποίος δηλώνει ότι είναι ο αποκλειστικός κάτοχος κάθε περιουσιακού δικαιώματός του. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό θεωρείται ατομική, δηλαδή αποτελεί το έργο ενός και μόνο συγγραφέα (ή συγγραφικής ομάδας), ο οποίος με τη συμμετοχή του αναγνωρίζει ότι φέρει την ευθύνη της υπογραφής του και κάθε άλλη ευθύνη σχετικά με την πατρότητα και την πρωτοτυπία του κειμένου.

Υποβολή των Περιπετειών

Η υποβολή των κειμένων γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω email στο rpgcontest@outlook.com, με θέμα: [Summetoxh DEP]. Η περιπέτεια πρέπει να είναι σε μορφή αρχείου word ή openoffice. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος αποστολής της συμμετοχής δεν θα γίνεται αποδεκτός. (Και αυτή τη φορά το εννοώ, μόνο word ή openoffice, μόνο email. Οτιδήποτε άλλο μας δημιουργεί διάφορα προβλήματα).

Διάρκεια

Ως ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 26η Οκτωβρίου 2015 και ως ημερομηνία λήξης η 30η Ιανουαρίου 2016 Πέμπτη 31 Ιουλίου 2016. Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των ημερομηνιών του διαγωνισμού (μόνο αυξάνοντας το διάστημα υποβολής) λόγω ανωτέρας βίας ή άλλων σοβαρών λόγων, καθώς και το δικαίωμα ματαίωσης του διαγωνισμού, εξαιτίας των ιδίων λόγων ή αν δεν υπάρχει ικανός αριθμός συμμετοχών (τουλάχιστον δέκα).

Κάθε συμμετοχή που θα σταλεί εκτός των χρονικών πλαισίων θα θεωρείται εκπρόθεσμη και δε θα γίνεται αποδεκτή στον διαγωνισμό.

Το Θέμα

Η επιλογή του θέματος και της πλοκής των περιπετειών είναι ελεύθερα.

Έκταση κειμένων

Ενώ δεν υπάρχει αυστηρός περιορισμός σε έκταση (λέξεις/σελίδες) η περιπέτεια θα πρέπει να μπορεί να τελειώσει σε ένα παιχνίδι 6-8 ωρών (ή σε δύο 3-4 ωρών), η επάρκεια ή μη σε αυτόν τον όρο θα κρίνεται από τη διοργάνωση. Σε περίπτωση που κρίνουμε ότι ο όρος δεν πληρείται θα ερχόμαστε σε επαφή με τον συγγραφέα ο οποίος θα έχει την ευκαιρία και ένα λογικό πλαίσιο χρόνου για να την ανασκευάσει.

Η Διαδικασία Αξιολόγησης

Τα έργα θα αξιολογηθούν μέσω ψηφοφορίας, η οποία θα διεξαχθεί διαδικτυακά και μπορούν να λάβουν μέρος άτομα κάθε ηλικίας, κάτοικοι Ελλάδος ή εξωτερικού, ανεξαρτήτως εθνικότητας και ιδιότητας.

Η Ανακοίνωση της κατάταξης και των νικητών

Η ανακοίνωση και η βράβευση των νικητών θα γίνει είτε σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, είτε στα πλαίσια εκδήλωσης που θα αφορά στον χώρο των παιχνιδιών ρόλων και θα είναι ανοιχτή στο κοινό.

Ο Νικητής

O/η συγγραφέας της περιπέτειας που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία κατά την αξιολόγηση των έργων από το κοινό θα ανακηρυχθεί Νικητής. Το ακριβές βραβείο δεν έχει οριστεί ακόμα, όταν οριστεί θα ανακοινωθεί. Πέραν της περιπέτειας με την υψηλότερη βαθμολογία, θα βραβευθούν, τουλάχιστον, η δεύτερη και η τρίτη θέση, καθώς και πιθανών ειδικές κατηγορίες που θα ανακοινωθούν πριν την έναρξη της ψηφοφορίας.
Όλες οι έγκυρες συμμετοχές, ανεξαρτήτως θέσης και πλήθους, θα συμπεριληφθούν σε ηλεκτρονική έκδοση η οποία θα κυκλοφορήσει σε ψηφιακή μορφή (eBook) και θα διατίθεται δωρεάν. Μαζί με τον τίτλο της κάθε ιστορίας θα αναγράφεται και το Ονοματεπώνυμο ή το ψευδώνυμο, ή και τα δύο κατ' επιλογήν του συμμετέχοντος, με τη σειρά που τις κατέταξε το κοινό.
Οποιαδήποτε συμμετοχή δεν συμφωνεί με όλους ανεξαιρέτως τους όρους του διαγωνισμού θα αποκλείεται αυτόματα από αυτόν, ως άκυρη, με ειδοποίηση του διαγωνιζόμενου ο οποίος θα έχει την ευκαιρία να διορθώσει τη συμμετοχή του σε λογικό πλαίσιο χρόνου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου